Soláthraíonn bogaigh seirbhísí riachtanacha do thírdhreacha agus don tsochaí trí uisce a choinneáil agus a ghlanadh, truailleáin agus cothaithigh iomarcacha a bhaint, carbóin atmaisféarach a stóráil, tuilte agus stoirmeacha cósta a mhaolú, éagsúlacht ollmhór fiadhúlra a chothú, agus tairbhí caitheamh aimsire, folláine agus eacnamaíocha a thairiscint do phobail máguaird. Nuair a dhéantar míbhainistíocht orthu, cailltear na seirbhísí luachmhara seo. Don leith eile, tá deiseanna ag baint leis an scála a mhéadú ó bhogaigh scoite a athchóiriú go iarthailte bogaigh a athbhonú.

Tá sé mar aidhm ag WaterLANDS suíomhanna bogaigh a ndearna gníomhaíocht daonna damáiste dóibh a athchóiriú ar fud na hEorpa agus bonn faoin uas-scálú caomnhú i gceantair eile a leagadh amach. Déanfaidh an tionscadal athchóirú ar shuíomhanna bogaigh áirithe, a chuimsíonn 10,500 heicteár i dtosach, agus cruthóidh sé samhla deachleachtais gur féidir a chur i bhfeidhm chun bogaigh in áiteanna eile a athchóiriú. Trí theagmháil a dhéanamh leis na pobail áitiúla, le lucht ceaptha beartas agus le geallsealbhóirí eile, cinnteoidh an tionscadal go mbeidh ní hamháin gnóthacháin chomhshaoil mar thoradh ar an athchóiriú bogaigh ach go rachaidh sé chun sochair sóisialta agus eacnamaíocha do na pobail a bheidh páirteach. Cabhróidh sainaithint tairiscintí in-infheistithe do bhogaigh le tacaíocht airgeadais fhadtéarmach ar son inscálaitheacht a bhonú freisin.

Torthaí agus acmhainní