WaterLANDS is een 5-jarig, door de EU Green Deal gefinancierd project dat tot doel heeft beschadigde wetlands in heel Europa te herstellen en de basis te leggen voor bescherming in grotere gebieden. WaterLANDS zal gebruik maken van de lessen die zijn geleerd uit lopende en bestaande restauraties op 15 Knowledge Sites in heel Europa om informatie te verstrekken voor praktische restauraties op zes Action Sites in Bulgarije, Estland, Ierland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Natuurherstel brengt culturele vernieuwing. In WaterLANDS willen we dat kunst een integraal onderdeel is van het creëren en weergeven van die vernieuwing. Wij zien kunst en wetenschap als complementaire disciplines, die beide gedreven worden door nieuwsgierigheid en onderzoek. Ze kunnen verschillende perspectieven op herstel bieden en leiden tot unieke samenwerkingen. Voor elk van de zes actielocaties organiseren we een artistiek engagementverblijf, waarbij elke kunstenaar nadenkt over de reis van zijn of haar actielocatie, gemeenschappen betrekt, het belang van restauratie onder de aandacht brengt en bijdraagt aan het creëren en delen van kennis binnen en buiten het project.

De Eems-Dollard Delta, Nederland is een van de WaterLANDS Action Sites. We zijn op zoek naar kunstenaars die op deeltijdbasis (ongeveer een maand per jaar, van 2023 tot 2026) betrokken willen zijn bij de locatie, het restauratieteam en het project in het algemeen. Het doel is dat de kunstenaar nadenkt over het lopende natuurherstel van de site en over bredere sociale processen, door interactie met relevante belanghebbenden en gemeenschappen. Dit zal uitmonden in een tentoonstelling tijdens het slotevenement van het project in 2026, waar verslagen van de zes artist residencies in verschillende vormen zullen worden tentoongesteld.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 januari 2023.

Alle details over het aanbod, de verwachtingen en de manier waarop een aanvraag kan worden ingediend, staan in de WaterLANDS artist engagement residency brief voor Nederland.