Wetlands leveren essentiële diensten voor landschap en samenleving. Dit gebeurt onder meer door water vast te houden en te zuiveren, verontreinigende stoffen en overtollige voedingsstoffen te verwijderen en koolstofdeeltjes uit de lucht op te slaan. Daarnaast dragen wetlands bij aan het matigen van overstromingen en stormen in de kuststreken, zij zorgen voor een grote verscheidenheid aan dieren die in het wild voorkomen en bieden recreatieve, economische en gezondheidsvoordelen aan omliggende dorpen en woongemeenschappen. Daarom is een goed beheer van deze gebieden essentieel, anders gaan deze waardevolle bijdragen allemaal verloren. Daarnaast ontstaan er kansen door geïsoleerde wetlands te herstellen waardoor deze zich kunnen ontwikkelen tot de wetland-landschappen van weleer.

WaterLANDS heeft tot doel wetlandgebieden in heel Europa te herstellen die door menselijke activiteit zijn beschadigd en de basis te leggen voor het opschalen van de bescherming in meerdere gebieden. Het project omvat hands-on herstel van specifieke wetlandlocaties met een oppervlakte van in eerste instantie 10.500 hectare en het creëren van best practice modellen die kunnen worden toegepast op wetlandherstel op andere locaties. Door samen te werken met lokale gemeenschappen, beleidsmakers en andere belanghebbenden zorgt het project ervoor dat het herstel van wetlands niet alleen resulteert in milieuwinst, maar ook in sociale en economische voordelen voor de betrokken gemeenschappen. Het identificeren van haalbare investeringsvoorstellen voor wetlands zal ook helpen bij het verkrijgen van financiële steun op lange termijn voor meer groeimogelijkheden.

Resultaten