Финансиран чрез програмата на ЕС Хоризонт 2020, WaterLANDS ще възстанови влажните зони в Европа, които са били повредени от човешка дейност, и ще положи основите за защита в по-големи райони.

Влажните зони задържат и пречистват водата, премахват замърсителите и излишните хранителни вещества, съхраняват атмосферния въглерод, умерените наводнения и крайбрежните бури, поддържат огромно разнообразие от диви животни и предлагат ползи за отдих, благополучие и икономически ползи на околните общности. При лошо управление тези основни услуги за ландшафта и обществото се губят. Увеличаването на възстановяването на изолирани влажни зони може да работи за възстановяване на предишните влажни зони и реализиране на нови възможности за местните общности.

Резултати