WaterLANDS е 5-годишен проект, финансиран от Зелената сделка на ЕС, който има за цел да възстанови увредени влажни зони в цяла Европа и да постави основите за защита на по-големи територии. WaterLANDS ще стъпи върху събрания опит от текущото възстановяване на 15 влажни зони в цяла Европа (Knowledge sites), за да подпомогне планирането и извършването на възстановителни дейности в шест „места за действие“ (Action sites) в България, Естония, Ирландия, Италия, Холандия и Обединеното кралствo.

Възстановената природа носи културно обновление. Ние в WaterLANDS искаме изкуството да бъде неразделна част от създаването и осмислянето на този процес. Ние възприемаме изкуството и науката като допълващи се дисциплини, водени както от любопитство, така и от търсене. Те могат да предоставят различни гледни точки за работата по възстановяването на природата и да доведат до впечатляващи сътрудничества. Във всяко едно от местата за действие по проекта организираме артистична резиденция. Артистите ще имат за задача творчески да интерпретират възстановителните действия в обекта, който изследват; да работят с местните общности; да популяризират природовъзстановителните дейностите и да допринесат за създаването и разпространяването на знания в рамките на проекта и извън него.

Драгоманското блато в България е едно от местата за действие по WaterLANDS. Търсим артисти, които дългосрочно да работят с природната местност, природозащитния екип и проекта в по-широк план, в рамките на поне един месец на година за периода от 2023 г. до 2026 г. Целта е творецът да изследва текущия процес на възстановяване на влажната зона, както и произтичащите от това социалните взаимодействие, като общува със съответните заинтересовани страни и общности. Творческият ангажимент ще приключи с изложба по времe на финалното събитие по проекта през 2026 г., където резултатите от шестте артистични резиденции ще бъдат представени в различни форми.

Крайният срок за кандидатстване е 13 януари 2023 г.

Подробна информация за това, какво се предлага, очаква и как да кандидатствате, се съдържат в отворената покана за артисти по проекта WaterLANDS за България.