Neli aastat vältav osalise ajaga kunstiresidentuur

Ootame kunstnikke kaasa lööma märgalade laialdasel taastamisel! WaterLANDS on viieaastane projekt, mille käigus puhutakse mitmel pool Euroopas taas elu sisse kahjustatud märgaladele. Märgalasid taastatakse Bulgaarias, Eestis, Iirimaal, Itaalias, Hollandis ja Suurbritannias. Teadmisi taastamistöödeks ammutatakse aladelt, mida juba on taastatud või taastatakse.

Märgalade taastamisega muutuvad järk-järgult ka meie loodus- ja kultuurimaastikud, meie suhe keskkonnaga. Soovime, et kunst oleks selle muutuse osa ning peegeldaja. Nii kunst kui ka teadus on ajendatud uudishimust ja uurivast vaimust. Mõlemad saavad pakkuda erinevaid vaatenurki taastamisele ning koostööd teha. Ootame kunstnikke residentuuri kuues eelnimetatud riigis, kus märgalasid taastatakse. Residentuuri käigus peegeldab iga kunstnik oma teekonda taastamisalal ning kohalikus kogukonnas, aidates nõnda luua ja tuua esile teadmist märgalade taastamise olulisusest.

Pärnumaa on üks piirkond, kus taastamistööd WaterLANDSi jooksul toimuvad. Ootame, et kunstnik tegeleks perioodil 2023-2026 (igal aastal kuni ühe kuu jooksul) taastamisalade, meeskonna ning algatusega laiemalt. Kunstnik võiks peegeldada taastamisprotsessi, aga ka sellega seotud sotsiaalseid aspekte, suheldes kogukondade ja teiste seotud osapooltega. Kogemus kulmineerub 2026. aastal toimuva ühisnäitusega, kus esitleme kõigi kuuel taastamisalal tegutsenud kunstnike loomingut.

Avalduse tähtaeg on 13. jaanuar 2023. Täpsema info võimaluste, ootuste ning avalduse esitamise kohta leiab Eesti residentuuri kirjeldusest.