Foto (Mailiis Ollin): Põhjani kaevandatud alade ja riigile kuuluvate alade vahel on mitmemeetrine kõrgusevahe.

Lavassaares on juba üle sajandi turvast kaevandatud. Isegi tänapäevaste kiiremate meetoditega annaks seda seal aastakümneid teha. Seal töötatakse jupiti: kogu ala ei kaevandata korraga ja nii leidub tuhandeid hektareid musta maad, kus tööd on juba lõpetatud.

Kaevandajatel lasub kohustus need väljad looduslikult taastada, kuid enamasti oodatakse terve ala ammendumiseni, enne kui sellega alustatakse. Lavassaares aga leiti, et taastamistöödega võiks juba alustada, selmet lasta tuhandetel hektaritel aastakümneid niisama seista.

Sellises mastaabis taastamistöid pole Eestis varem tehtud, isegi mujal Euroopas on seda vähe ette tulnud. Pigem on seda tööd tehtud väiksemate alade kaupa. Lavassaares võetakse nüüd tööd ette.