05 Apr 2022 - 29 Apr 2022

Демонстриране на мащабно възстановяване на влажни зони. Преодоляване на бариерите пред възстановяването и разработване на интегрирани решения за надграждане. Сътрудничество между сектори и дисциплини за съвместно създаване на възстановяване на влажни зони. Поддържане на съхранение на въглерод във влажните зони и подобряване на услугите за естествено улавяне на въглерод. Прилагане на водена от общността парадигма в съвместния дизайн на възстановяване и овластяване, ангажиране и повторно свързване с природата. Адаптиране на финансови решения и ресурси за възстановяване на влажните зони.